Etter måneder med splittelse og strid kan den seirende ­siden i KrF oppleve et lite snev av ­optimisme: