Innvandringen til Norge har vært rekordhøy det siste tiåret. Ut fra folketallet har innvandringen vært en av de aller høyeste blant OECD-land, melder Solberg-regjeringen.