Venstre og KrF sa klar, ferdig kjør då sentrumspartia, etter vekelange tautrekkingar om budsjettkroner, kort tid før jul blei samde med Solberg-regjeringa om 2017-budsjettet.