– Nivået på ytelsene avstemmes med tilsvarende ytelser i andre land det er naturlig å sammenligne Norge med, slik at ikke Norge fremstår som et mer attraktivt ankomstland enn andre, skriver Sylvi Listhaug (Frp) i et brev til Stortinget, og legger til: