Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er ikke fornøyd med den foreslåtte tros- og livssynsloven. I sitt høringssvar har ombudet et eget forslag for å fremme likestilling i norske trossamfunn.