TRONDHEIM: Lørdag morgen tar Kirkemøtet fatt på den saken som har fått mest oppmerksomhet i forkant av møtet og under kirkevalget i fjor høst: Vigsel av likekjønnede.