I 1980 var gjennomsnittlig forventet levealder på jorden 62 år. I 2015 var dette økt til 72 år. Blant årsakene er forbedret helsestandard i fattige land, med lavere spedbarnsdød og færre som dør av malaria og aids.