– Kulturministerens krav om effektivisering er en altfor lettvint og overfladisk kommentar som brukes hver gang regjeringen legger fram et budsjett med kutt, sier kirkerådsdirektør Jens-Petter Johnsen.