Nyhet

– Det var selvfølgelig en streng oppdragelse, men ikke så
streng som folk utenfor trodde den var. Jeg spilte fotball, men
ikke på søndagene, sier den tidligere læstadianeren Frode Bjerkås.

I forbindelse med at overgrepssakene i Tysfjord er rullet opp, har læstadianismen havnet i medienes søkelys. Flere av overgrepssakene har tilknytning til den lokale læstadianerforsamlingen i Tysfjord. I den forbindelse er læstadianerne blitt
beskyldt for sosial kontroll.

Synd sentralt tema

Bjerkås vokste opp som læstadianer i Tromsø. Forsamlingen hans tilhørte Lyngen-retningen – en annen retning enn det læstadianske miljøet i Tysfjord.