I en spørreundersøkelse blant lærere på grunnskoler og videregående skoler, svarer 45 prosent at de opplever at elever mobbes på nett. Undersøkelsen er utført av Opinion, på oppdrag fra Røde Kors og Telenor.