Nyheter

I Trøndelags-kommunen ­Levanger har ein lukkast med ein modell som vekkjer ­interesse i Kommune-Norge. Med hjelp frå forskingsstiftinga SINTEF har ein utvikla ein ­pedagogikk som kombinerer læring og ­praksis. Pedagogikken er ­tilpassa ­metoden for yrkesopplæring for ­personar som er ­analfabetar ­eller har svært lite skulegang, og er så kopla med fagopplæring.