– Å, dei steller så godt med oss. Det er som om vi er foreldra deira.