– Kristne må passe på at de ikke klistrer ordet Gud på fenomenet lengsel. Da blir all opplevd lengsel tolket som en grunnleggende lengsel etter Gud. Det synes jeg er en arrogant holdning, sier­ ­Eskil Skjeldal.