– NLA er eid av konservative misjonsorganisasjoner i lekmannsbevegelsen. Derfor mener jeg de både kan og bør ta den ledige posisjonen som et bolverk mot liberal teologi og bli det nye MF, sier Petter Olsen, redaktør for Sambåndet, Indremisjonsforbundet (ImF) sitt hovedorgan.