Etter at Mushom Invest 20. november krevde ekstraordinær generalforsamling i Mentor Medier, ba selskapets styre om en uavhengig gjennomgang av de faktiske forhold knyttet til avtalene som er inngått mellom sjefredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes og Mentor Medier.