Nyheter

På 1980-tallet var 20 prosent av norske leger medlemmer av Norges kristelige legeforening (NKLF). I dag er andelen 5 prosent. Organisasjonen, som har vært kristne legers samlende spydspiss i debattene om reservasjonsrett, tidlig ultralyd og aktiv dødshjelp, sliter med å tiltrekke seg yngre medlemmer.

«Er det problematisk for kristne kolleger å identifisere seg med merkevaren NKLF? Hvilke assosiasjoner skapes? Blir foreningen for mange fort parkert i bevisstheten som en havn for hjemvendte legemisjonærer?», spør legen Jon Arne Søreide i Kristent tidsskrift for medisinsk etikk, Inter Medicos. Han er styremedlem i NKLF.

– Hvis NKLF skal ha relevans for mange, må agendaen bli bredere, sier Søreide til Vårt Land.

– Jeg håper NKLF kan ­komme tydeligere på banen i den ­offentlige debatten om abort og bioteknologi. Det er mange kristne kollegaer som uttaler seg klokt i disse spørsmålene, men de unngår gjerne å markere seg som NKLF-ere, som kanskje oppleves som en stigmatiserende merkelapp, sier Søreide.