På 1980-tallet var 20 prosent av norske leger medlemmer av Norges kristelige legeforening (NKLF). I dag er andelen 5 prosent. Organisasjonen, som har vært kristne legers samlende spydspiss i debattene om reservasjonsrett, tidlig ultralyd og aktiv dødshjelp, sliter med å tiltrekke seg yngre medlemmer.