Flertallet av de over 110 høringsuttalelsene som har kommet inn til regjeringas forslag om at fosterreduksjon må nemndbehandles er kritiske til endringen. Det gjelder også helsemiljøene som uttaler seg.