I utredningen som kom 19. desember skriver Rusreformutvalget at det ikke finnes empirisk grunnlag for å påstå at avkriminalisering vil føre til økning i narkotikaforbruk.