En ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) har sett nærmere på hva som skjer med barnehagebruken blant lavinntektsfamilier når prisen reduseres. Dette skjedde ved innføring av to nasjonale moderasjonsordninger i 2015.