Katolske kirkeledere fra hele verden er samlet i Vatikanet for å diskutere hvordan Den katolske kirke skal bekjempe seksuelle overgrep. I fire dager skal biskoper, kardinaler og andre geistlige ledere drøfte hvordan de kan sette en stopp for overgrepskrisen som har lammet kirken de seneste årene.