Nyheter

Både miljøorganisasjoner og Vårt Land får nå bekreftet at olje- og energiminister Tord Lien ikke vil gjøre oljeindustrien til noe tema i den kommende energimeldingen som Stortinget skal behandle senere i vår.

Reaksjonene er sterke. Organisasjonene hadde nemlig håpet at meldingen kunne være et veikart i å nå klimamål. Nettopp fordi oljebransjen står for de største klimagassutslippene, burde den være en naturlig del av den nye energiplanen, mener de.

– Å lage en energimelding uten å nevne olje og gass, blir som å lage en nasjonal transportplan uten å snakke om veibygging, sier Heikki Holmås (SV), medlem i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Bellona oppgitt