Nyhet

«Jødene er en liten minoritet her i landet. Regjeringen legger frem en egen handlingsplan mot antisemittisme fordi vi ønsker å ta tak i fordommer og hets mot jøder» heter det i handlingsplanen som ble langt fram i dag av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Regjeringens 11 tiltak

Denne innsatsen mot antisemittisme tar utgangspunkt i regjeringens øvrige arbeid mot diskriminering, rasisme og gruppebaserte fordommer, og gjelder for perioden 2016 til 2020.

Tiltakene ligger hos seks ulike departementer og omhandler mange samfunnsområder – fra skole, forskning, kultur og politi: