– Vi er veldig overrasket og sterkt kritisk til at bispedømmerådet bare nominerte fire kandidater, mens de kunne ha nominert fem. Vi etterlyser mer kirkelig demokrati og flere valgmuligheter for å kunne påvirke tilsettingsprosessen. Derfor vil vi ha med Dagfinn Thomassen. Han er en dyktig og samlende bispekandidat for hele bispedømmet, sier Siv Mari Forsmark til Vårt Land.