Bare 4 prosent av den norske befolkningen tror at det globale målet om null fattigdom vil bli nådd innen fristen. Samtidig mener flere enn ni av ti at det er viktig å utrydde ekstrem fattigdom, og det er langt flere som mener at bistanden bør økes enn som mener den må kuttes.