– Gjennom 500 år har Den norske kirke vært sammenvevd med staten og hatt en kulturell og historisk særstilling, også når det gjelder størrelse. At skillet mellom staten og kirken ikke er gjennomført med et pennestrøk, forstår jeg godt, sier Ingrid Rosendorf Joys.