Den siste uken har Vårt Land omtalt konfliktene som har kommet opp i Det Norske Misjonsselskap (NMS) i kjølvannet av nedskjæringene i organisasjonen. Til nå har kritikken vært særlig rettet mot NMS Eiendommers håndtering av beboerne på Misjonærhjemmet i Oslo, og av dårlig kommunikasjon rundt oppsigelser av ansatte i eiendomsselskapet.