Stridssaken inngår i behandlingen av Høyres nye prinsipprogram. Det skal i praksis vare frem til 2030 og være ideologi bak Høyres stortingsprogrammer og hverdagspolitikk.