Nyhet

Det er ikke enkelt å sammenligne veldedighet og hjelpsomhet mellom rike og fattige, men britiskbaserte Charities Aid Foundation har de siste fem årene forsøkt å lage en slik indeks for befolkningene i 139 av verdens land – CAF World Giving Index.

2017-indeksen er ikke udelt positiv, verken for Norge eller verden som helhet. Sammenlignet med året før ser der ut som sjenerøsiteten globalt gikk betydelig ned.

Afrika unntaket

Det eneste kontinentet der befolkningen framstår som mer sjenerøse siste år enn gjennomsnittet for de fem årene som er målt, er Afrika.