– Det er nærliggende å tenke at når vi først har utformet en ­felles tekst, så vil vi diskutere om vi kan be i felleskap og om det er noe som hindrer det, sier Steinar Ims, seniorrådgiver i Mellom­kirkelig Råd (MKR).