Onsdag var det oppstyr i Stortinget om høringsutkastet til Sylvi Listhaugs 40 innstrammingspunkter, bygget på asylforliket i november. Venstre overrasket med å vrake dem alle sammen.