– Me ønskte at barn i Askim framleis skulle ha ein kyrkjelydsbarnehage. Difor valde me å overlate drifta til selskapet Solkollen, som vil styrkje kvaliteten på tilbodet, fortel leiar i Askim menighetsråd, Gunnar Aandstad,