– Det blir veldig bra å få Frode Berg heim til Kirkenes, seier Torbjørn Brox Webber. Han har permisjon frå jobben som sokneprest i Sør-Varanger kyrkjelyd i Kirkenes, men har vore sterkt engasjert i saka til Berg.