KV-generalen leiar ein verdsvid kyrkjeorganisasjon: 350 medlemskyrkjer med drygt 500 millionar medlemmer i 110 land. Saman med fire norske kyrkjeleiarar har han vendt seg til utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) med ei «bekymringsmelding for sårbar sivilbefolkning i Hebron».