– Me prøvde rettsmekling i februar, men partane stod for langt frå kvarandre. Som soknerådsleiar vil det vere vanskeleg å forhandle vekk verdiar kyrkjelyden har arva, så denne saka må tingretten avgjere, seier Ketil Hjelset til Vårt Land.