Nyheter

– Vi prøver å betre presentasjonen av Norge slik at dei som blir valt ut, faktisk reiser hit, seier einingsleiar Tonje Øyan i Utlend­ingsdirektoratet (UDI).

For å vere sikker på at dei klar­ar å fylle kvoten, må UDI overbooke når dei vel ut kvoteflyktningar.

– Det er alltid nokre som ikkje vil til Norge likevel. Men vi skal klare å fylle kvoten med 8.000 ekstra kvoteflyktningar innan 
31. desember i år, fortel Øyan.

Krig, vald og forfølging sender fleire menneske ut på flukt enn nokosinne, viser den ferske årsrapporten til FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR). Global Trends report er dyster lesing. Ved utgongen av 2016 var heile 65,6 millionar menneske verda over tvinga på flukt – eller drygt 300.000 fleire enn året før.