– Jeg skulle ønske vi var flinkere til å trekke frem mer levd liv med Gud, lik fortellingene i Det gamle testamentet. Vi må tørre å snakke om flere sider av livet og troen i trosopplæringen, sier Hanna Haraldstad, trosoppplæringsleder i kirkene i Gamle Oslo.