Debatten rundt kvinnelige pastorer og ledere i lavkirkelige menigheter og organisasjoner har gått hett for seg den siste tiden. Mange har etterspurt flere kvinnelige ledere i disse sammenhengene. Men noe skjer med den trenden. Og det skjer nedenfra – der veien mot ledelse starter – på bibelskoler og teologiske høyskoler.