Det skal ansettes nye sokneprester i Bjørgvin bispedømme. Da søknadsfristen for stillingen som sokneprest i Luster gikk ut i midten av oktober, hadde det bare kommet inn én søknad, skriver Sogn Avis.