Onsdag offentliggjorde Norges Kristne Råd (NKR) en undersøkelse av kjønnsbalansen i styrer og menighetsråd i ulike trossamfunn i Norge.