12. Juni skrev Vårt Land om Norad som hadde lovet støtte til Kvekerhjelps arbeid for fred, forsoning og demokratisering i Burundi, Rwanda og Øst-Kongo, men trukket løftet tilbake i påvente av Stortingets Syria-avtale. Allerede samme kveld kom beskjeden om at støtten likevel ville opprettholdes.