I dag har Det norske Kvekersamfunnet 154 registrerte medlemmer. Kvekerne, også kalt Vennenes samfunn, oppstod av dissentere som forlot den engelske kirke midt på 1600-tallet. Kvekersamfunnet kom til Norge gjennom norske sjøfolk som tok troen med seg hjem fra fangenskap i England under Napoleonskrigen.