Nyheter

I dag har Det norske Kvekersamfunnet 154 registrerte medlemmer. Kvekerne, også kalt Vennenes samfunn, oppstod av dissentere som forlot den engelske kirke midt på 1600-tallet. Kvekersamfunnet kom til Norge gjennom norske sjøfolk som tok troen med seg hjem fra fangenskap i England under Napoleonskrigen.

Skriver

Hanne Hognestad leder for Kvekersamfunnet i Norge. Hun er tillitsvalgt og kalles skriver, kvekerne har helt flat struktur, uten formalisert lederskap.

– Vi søker Gud gjennom stillhet og ettertanke. På våre andakter kan det være stille i lange perioder. Men vi søker mot en litt annen form for fellesskap, der hver enkelt søker inn mot Gud gjennom en atmosfære av ro. Gjennom den stille tilnærmingen møter Gud oss med budskap rettet mot hver og en av oss. De individuelle budskapene vi får fra Gud, er det så naturlig å dele med våre trosfeller, forteller hun.