«Ole Christian Kvarme går av som Oslo biskop, og ble i den anledning journalistisk mishandlet i kveldens NRK Dagsrevy: Journalisten var bare interessert i hans standpunkt i temaet likekjønnede ekteskap, og han mer enn antydet at mange har mistet troen pga Ole Christian. Dette er utidig, og i tillegg dårlig journalistikk», skrev Paul Leer-Salvesen, professor ved Universitetet i Agder, på Facebook onsdag kveld.