Nyheter

– Jeg er bekymret for at nettopp et så vanskelig valg blir enda mer ensomt, og at presset blir enda større for de kvinnene som står alene i det valget. Da er ikke Skype veien å gå, sier Olaug Bollestad (KrF), leder i helsekomiteen på Stortinget.