Nyheter

– Jeg er bekymret for at nettopp et så vanskelig valg blir enda mer ensomt, og at presset blir enda større for de kvinnene som står alene i det valget. Da er ikke Skype veien å gå, sier Olaug Bollestad (KrF), leder i helsekomiteen på Stortinget.

Overgrep, rus, samlivsbrudd og manglende nettverk er ofte noen av årsakene som abortsøkende kvinner oppgir i møte med en nemnd. Når Helse- og omsorgsdepartementet nå har bedt de regionale helseforetakene om å halvere antallet primærnemnder, skal flere abortsøkende kvinner som får lengre reisevei kunne møte abortnemnda i et videomøte. Det bekymrer Bollestad.

LES OGSÅ:

AUF: Bort med abortnemndene