Nyhet

Mer terping av grunnleggende ferdigheter og mindre dannelse. Det blir fasiten om regjeringens nye stortingsmelding om skolen gjennomføres, frykter Utdanningsforbundet.

Forbundsleder Steffen Handal mener meldingen gir skoleledere motiv og mulighet til å ta timer fra andre fag og gi dem til de tre såkalte basisfagene – norsk, ­engelsk og mattematikk.

LES OGSÅ: Rungende nei til KRLE

Forslagene i stortingsmeldingen om skole