Mer terping av grunnleggende ferdigheter og mindre dannelse. Det blir fasiten om regjeringens nye stortingsmelding om skolen gjennomføres, frykter Utdanningsforbundet.