På dagen 25 år etter at han ble presteviet av Theodore McCarrick offentliggjorde Anthony Figueiredo tirsdag et langt dokument med referanser til e-postveksling mellom høytstående kirkeledere og den avsatte presten og kardinalen Theodore McCarrick. Figuereido var McCarricks personlige sekretær fra 1994 til 1995 og har senere vært en hjelper for McCarrick i kontakten med Vatikanet mens Figueiredo bodde i Roma over en periode på 19 år.