– Åpen folkekirke surfer på en bølge fra fire år siden ved fremdeles å fokusere på vedtaket om likekjønnet vigsel. De sier at man vet hva man får når man stemmer på dem, nemlig at de kjemper for fortsatt likekjønnet vigsel. Men den saken er ikke på dagsorden, sier Erling Birkedal, som står øverst på Nominasjonskomiteens liste i Borg bispedømme.