Kvinnelege talarar blir ofte etterlyst på dei kristne sommararrangementa. På Ung Landsmøte i år er fire av sju talarar på dei store møta kvinner. På seminara er det fem kvinner som skal prate av totalt 19 personar.