– Denne regjeringen var tydelig allerede i sin politiske plattform: Regjeringen vil utarbeide en helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn, skriver kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i en e-post til Vårt Land.