Det enorme landet på Afrikas horn blei aldri kolonisert. Etiopia er litt større enn Tyskland og Frankrike til saman, og er med vel 100 millionar borgarar Afrikas nest mest folkerike stat.