– Jeg tror arbeidsgiver må ta hensyn til hvilke oppgaver som skal utføres. Noen ganger er det for eksempel viktigere at man snakker godt norsk, enn at man skriver det helt feilfritt, sier Kasia Jarkowska.